Nhà sản xuất máy rạch chuyên nghiệp tại Trung Quốc

Ứng dụng cho màng nhựa, giấy, nhôm lá nhôm cuộn Jumbo

Nhà sản xuất máy rạch tốc độ cao

Máy xẻ rãnh để bán

Máy xén này thích hợp để cắt các vật liệu cuộn có kích thước lớn đến cuộn có kích thước nhỏ. Chẳng hạn như màng nhựa và vật liệu giấy, lá nhôm, vải không dệt, vv bao gồm máy xén giấy, máy xén màng nhựa, máy xén vải không dệt, máy xén lá nhôm

Scroll Up