Kính gửi Quý khách hàng do covid-19 này, tất cả sóng siêu âm của chúng tôi đều được sử dụng để sản xuất máy mặt nạ, vì vậy chúng tôi đã ngừng sản xuất máy khâu siêu âm của mình. nếu bạn thú vị mua máy làm mặt nạ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Dây chuyền sản xuất máy làm túi không thủ công

Máy khâu siêu âm để làm túi không dệt

Scroll Up