Video máy làm túi giấy

Máy làm túi giấy hoàn toàn tự động

Tay cầm xoắn

Máy làm túi giấy hoàn toàn tự động

Tay cầm phẳng

Máy cho ăn giấy đáy vuông làm máy

Kích thước nhỏ

Máy cho ăn giấy đáy vuông làm máy

Kích thước lớn

Máy cho ăn giấy đáy vuông làm máy

Với cửa sổ nhựa

Máy cho ăn giấy đáy vuông làm máy

with d cutting handle

Máy cho ăn giấy đáy vuông làm máy

Inline 2 Color Flexo Printing

Máy cho ăn giấy đáy vuông làm máy

Inline 4 Color Flexo Printing

High Speed Flat and Satchel Paper Bag Making Machine

kích thước nhỏ

High Speed Flat and Satchel Paper Bag Making Machine

with plastic window

High Speed Flat and Satchel Paper Bag Making Machine

with plastic window and inline printing

High Speed Flat and Satchel Paper Bag Making Machine

cài đặt video

Máy dán túi giấy

Twinsted handle

Máy dán túi giấy

tay cầm phẳng

Máy làm túi giấy

Twinsted handle

Máy làm túi giấy

tay cầm phẳng

Twisted Rope Making Machine

For Twinsted handle

Twisted Rope Rewinding Machine

For Twinsted handle

High-Speed Roll to Roll Paper Printing Machine

4 Color Flexo Printing

High-Speed Roll to Roll Paper Printing Machine

6 Color Flexo Printing

Scroll Up